• Alle producten zijn toegevoegd aan uw winkelmandje.

Privacy Policy

Uw privacy is voor Exxcellent van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. We verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor het verwerken en verzenden van uw bestelling. De gegevens die u aan ons doorgeeft worden bewaard op de beveiligde servers van Lightspeed (webwinkelplatform).

 

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we binnen de online omgeving van onze website  allemaal doen met de informatie die u aan ons doorgeeft.

 

AFHANDELEN BESTELLING

 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw bedrijvengegevens om uw bestelling netjes en snel af te kunnen handelen. bedrijvengegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met onze websitelprovider Lightspeed, DHL bezorgdienst en betaalprovider MultiSafepay gedeeld.

 

bedrijvensgegevens die wij gebruiken om uw bestelling af te handelen zijn betalingsgegevens, naw-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. De gegevens die nodig zijn om uw bestelling te verwerken worden in verband met de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard.

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

 

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die de hierboven genoemde bedrijvengegevens van ons kunnen ontvangen. Hieronder leggen we uit met welke bedrijven we samenwerken.

 

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 

  • Betaalprovider MultiSafepay B.V.

Voor de factuur de betalingen wij gebruik van het platform van MultiSafepay. MultiSafepay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bedrijvengegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw bedrijvengegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.​

 

 

 

 

LIGHTSPEED

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Bedrijvengegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen bedrijvengegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

 

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners en onze accountant, geven wij uw bedrijvengegevens onder geen enkele voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn.

 

MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK

 

In voorkomende gevallen kan G-maxx op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

 

COOKIES

 

Onze webwinkel gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze webwinkel werken dan niet goed meer.

 

BEVEILIGING

 

Beveiliging van bedrijvengegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Om de beveiliging optimaal te kunnen garanderen hebben we met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst gesloten.

 

WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING

 

Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

 

INZAGE, WIJZIGEN EN VERWIJDEREN VAN JE GEGEVENS

 

Als u vragen hebt of wilt weten welke bedrijvengegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

 

U hebt de volgende rechten:

 

  • uitleg krijgen over welke bedrijvengegevens we hebben en wat we daarmee doen

 

  • inzage in de precieze bedrijvengegevens die we hebben

 

  • het laten corrigeren van fouten

 

  • het laten verwijderen van verouderde bedrijvengegevens

 

  • intrekken van toestemming

 

  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

 

 

 

 

RECHT VAN BEZWAAR EN OVERIGE RECHTEN 

 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw bedrijvengegevens door of in opdracht van G-Maxx.  Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of aan profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

CONTACTGEGEVENS

Exxcellent Fashion B.V

Zwolseweg 52

2994 LB  BARENDRECHT

0180-532721